ACCURAT jako Pracodawca

Nasze możliwości, Twoje szanse

Lata doświadczeń międzybranżowych i praktycznych, niezawodne relacje z kandydatami, pracownikami i klientami, a także zaawansowany zakres usług sprawiają, że ACCURAT jest Twoim idealnym partnerem.

Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w wielokrotnie nagradzanej jakości naszych usług doradczych, ale także w wysokim poziomie satysfakcji naszych pracowników i klientów.

Prawdziwy dialog jako podstawa

To, co oczywiste, jest dla nas sprawą oczywistą. Nasze działania wobec pracowników, klientów i partnerów biznesowych cechuje szacunek i zaufanie. Dobra i otwarta komunikacja jest dla nas szczególnie ważna – to właśnie rozumiemy przez dialog! Dla nas słuchanie jest podstawą do wypracowania otwartego podejścia i wzmocnienia relacji opartych na partnerstwie. To partnerskie współdziałanie jest u nas szczególnie widoczne w uważnej interakcji z ludźmi.

Człowiek w centrum uwagi

Nie rozróżniamy pracowników wewnętrznych od pracowników tymczasowych. Ponieważ wszyscy nasi pracownicy są JEDNYM zespołem i ambasadorami naszej firmy. Jesteśmy oceniani po ich wynikach – dlatego traktujemy ich z szacunkiem i po partnersku. Nie tylko wymagamy wydajności, ale również zachęcamy i motywujemy naszych pracowników. I stajemy w ich obronie. Bo jeśli warunki ramowe społecznie akceptowalnego zatrudnienia nie odpowiadają naszemu podstawowemu rozumieniu, to czasem rezygnujemy z umowy.