Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy, zwany też potocznie pracą tymczasową, pozwala na szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu gospodarczym i ewentualne wynikające z nich braki kadrowe w firmie. Personel tymczasowy jest obecnie uważany za nieodzowny element nowoczesnej polityki personalnej. Jesteśmy do dyspozycji w całych Niemczech, a także w Austrii i Polsce. Niezależnie od tego, czy zarządzasz własną firmą, czy jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem, czy też dużą korporacją: znajdziemy dla Ciebie odpowiednich pracowników we właściwym czasie i miejscu.

Na potrzeby poszczególnych projektów zapewniamy kompletne, przeszkolone zespoły. Posiadamy również odpowiedni personel przygotowany do wymagań sezonowych. Zajmujemy się wszystkimi towarzyszącymi zadaniami administracyjnymi, jak również badaniami medycyny pracy, aż po zapewnienie usług transportowych i zakwaterowania. Oznacza to maksymalną elastyczność i odciążenie dla Ciebie.

Zmiana z pracy tymczasowej na stałą

W każdej chwili możesz przenieść naszych pracowników z dotychczasowego zatrudnienia jako pracowników tymczasowych do swojej stałej kadry. Do momentu osiągnięcia maksymalnego, 18-miesięcznego okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych, można przekonać się o ich wydajności i motywacji.

Twoje korzyści w skrócie

Zwiększenie elastyczności i wydajności

Uelastyczniamy Twoją firmę, dysponując odpowiednim personelem dostępnym w krótkim czasie w przypadku wahań zamówień.

Punktualne wypełnianie nawet krótkoterminowych terminów

A tym samym trwałe zabezpieczenie sukcesu Twojej firmy

Unikanie zatrudniania nowych pracowników w przypadku braków kadrowych
Obliczalne koszty osobowe

Koszty tylko za czas faktycznie przepracowany

Brak obciążenia stałych pracowników nadgodzinami
Testowanie potencjalnych nowych pracowników

Na okres do 18 miesięcy

Dostosowanie zdolności operacyjnych

Szybkie i bezproblemowe dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku

Zapewnienie dostępu do efektywnych i wykwalifikowanych zasobów kadrowych

Elastyczność i precyzyjne ukierunkowanie na Twoje potrzeby

Wyślij zapytanie o personel

Zapraszamy do nas osobiście!

Niezależnie od tego, czy masz pytania, chciałbyś uzyskać poradę, czy potrzebujesz wsparcia przy konkretnym projekcie: Czekamy na Twój telefon!

Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 pod następującymi numerami telefonów:

Niemcy: +49 30 209 673 30
Austria: +43 1 798 001 00
Polska: +48 68 420 00 90